วิธีนับแต้ม

ลำดับชุดไพ่ : ตอง > สเตรทฟลัช > เซียน > เรียง > สี > แต้ม

ตอง

ไพ่ที่มีเลขเหมือนกัน 3 ใบ , ชุดไพ่ที่สูงที่สุดคือ ตองสาม [3][3][3]
* [3][3][3] > [A][A][A] > [K][K][K] > [Q][Q][Q] >..... > [2][2][2]

สเตรทฟลัช

ไพ่ 3 ใบที่มีเลขเรียงกันและมีดอกเดียวกัน
* ลำดับไพ่ : [A][K][Q] > [K][Q][J] > [Q][J][10] > ..... >[A][2][3]
* ลำดับดอก : (♠) > (♡) > (♢) > (♣)

เซียน

ไพ่ 3 ใบที่ประกอบด้วย [J][Q][K] เท่านั้น
* ลำดับไพ่ : [K][Q][J]
* ลำดับดอก : (♠) > (♡) > (♢) > (♣)

เรียง

ไพ่ 3 ใบที่มีเลขเรียงกัน
* ลำดับไพ่ : [A][K][Q] > [K][Q][J] > [Q][J][10] > ..... > [A][2][3]
* ลำดับดอก : (♠) > (♡) > (♢) > (♣)

สี

ไพ่ที่มีดอกเดียวกัน 3 ใบ
* ในกรณีที่ผู้เล่นมีไพ่สีดอกเดียวกัน จะตัดสินกันที่ตัวเลขที่สูงสุดแทน
* ลำดับดอก : (♠) > (♡) > (♢) > (♣)
* ลำดับไพ่ : [A][K][Q].....[2]

แต้ม

หากจัดชุดไพ่ไม่ได้ จะตัดสินที่การบวกคะแนนของไพ่ทั้ง 3 ใบ
* ในกรณีที่บวกกันแล้วได้ 10 แต้ม แต้มจะกลายเป็น 0 ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุด
* ในกรณีที่บวกกันแล้วได้ไพ่ที่มีคะแนนเท่ากัน จะตัดสินกันที่ดอกของไพ่ที่สูงที่สุด
* ลำดับแต้มรวม : 9 > 8 > 7 > ..... > 0
* ลำดับไพ่ : [K][Q][J].....[A]
* ลำดับดอก : (♠) > (♡) > (♢) > (♣)